Zmeniť jazyk SK EN

(!-ARTICLENAME-!)

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Školenie EPS 05/06/2018

Dátum vloženia: 5.5.2018

Vážený zákazník, 

v súvislosti s obmedzenou a končiacou platnosťou vydaných certifikátov (3 roky) pre OSOBITNÉ OPRÁVNENIE na projektovanie, inštalovanie, opravovanie a vykonávanie kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie výrobcu JOB detectomat - si Vás
dovoľujeme pozvať na pripravované školenie z oboru 
EPS, ktorým je možné tieto certifikáty obnoviť, resp. získať.

Miesto a termín školenia:
Sídlo spoločnosti VAR-TEC, s.r.o., Pekná 10, 04001 Košice,
dňa: 05/06/2018 (utorok), v čase od 09:00h - do cca 15:30h.


  EPS   - Elektronická požiarna signalizácia

Školenie je zamerané na inštaláciu a montáž systémov EPS ústrední dc 3004 a 3400 výrobcu Detectomat GmbH. 
Súčasťou školenia je aj stručný popis programovania ústrední pomocou konfiguračného programu. 
Výklad je orientovaný na montáž a skúšky jednotlivých prvkov.
Popis funkcie, parametrov, nastavenie a používanie snímačov EPS pre LOOP 3000. 
Popis funkcie a nastavenia ústredne 3004 a 3400. Možnosti programového nastavenia a servisu.
Prehľad noriem a vyhlášok dôležitých pre inštaláciu a prevádzkovanie systému EPS.
Školiteľ: 
Ing. Jiří Bartušek, VARIANT plus, s.r.o.

Školenie je bezplatné, počas školenia je účastníkom zabezpečené občerstvenie. Počet miest je obmedzený.


Na školenie sa môžete prihlásiť e-mailom kliknutím na link: vartec@vartec.sk.

Tešíme sa na možnosť stretnutia s Vami.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok nás prosím neváhajte kontaktovať - radi Vám doplníme všetky potrebné informácie.

S pozdravom

VAR-TEC, s.r.o.Naši hlavní partneri:
JOB detectomat