Zmeniť jazyk SK EN

(!-ARTICLENAME-!)

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Čo znamená GDPR pre kamerové systémy

Dátum vloženia: 23.5.2018

Čo znamená GDPR pre kamerové systémy

Ide o reguláciu pre ochranu fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (General Data Protection Regulation) v Európskej únii. Tento predpis podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, platný od 25. mája 2018, sa dotýka aj oblasti CCTV (odkaz na plné znenie slovenského prepisu).

Ochrana je u nás aplikovaná prostredníctvom ÚOOÚ (Úrad na ochranu osobných údajov). V súčasnej dobe ide o povinnosť oznámiť prevádzkovanie kamerových systémov tomuto úradu. Správca osobných údajov kamerového systému, bude mať od 25. mája 2018 povinnosť viesť záznamy o činnosti spracovaných osobných údajov kamerových systémoch vo svojej evidencií (napr. prevádzková kniha CCTV). Záznamy musia obsahovať všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pri oznamovacej povinnosti. Odporúčame si vytlačiť registračný formulár ihneď po registrácií a uchovávať ho spolu s prevádzkovou knihou kamerového systému.

V prípade, že správca plánuje spracovávať osobné údaje s vysokým rizikom pre práva slobodu fyzických osôb, je povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov (PIA tj. Privacy Impact Assessment) pred spustením kamerového systému vo verejne prístupných priestoroch. Toto posúdenie vplyvu musí obsahovať aspoň systematický popis operácií spracovania , účely spracovania oprávneného správcu, posúdenie nevyhnutnosti, primeranosť spracovania s ohľadom na daný účel, zhodnotenie rizika a slobôd subjektov, plán opatrení na riešenie rizík.

Podpora výrobca kamerových systémov Dahua pre zodpovedajúce užívanie podľa GDPR je nasledujúci:
• autorizácia prístupu
• logovanie operácií
• prekrytie citlivých oblastí
• autorizovaný prenos dát

Jednotlivé zariadenia je možné po aktualizácií na najnovšiu verziu firmvéru prispôsobiť, aby vyhovovali požiadavkám na GDPR.Naši partneri: