Zmeniť jazyk SK EN

Školenie EPS

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Školenie EPS


Vážený zákazník,

v súvislosti s obmedzenou a končiacou platnosťou (3 roky) vydaných certifikátov pre OSBITNÉ OPRÁVNENIE na výkon činnosti: projektovanie, inštalovanie, opravovanie a vykonávanie kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie výrobcu JOB detectomat si Vás dovoľujeme si  informovať o pripravovanom školení z oboru EPS, ktorým je možné tieto certifikáty obnoviť, resp. získať.

Miesto a termín školenia: upresníme v priebehu 19. týždňa


  EPS   - Elektronická požiarna signalizácia

Školenie je zamerané na inštaláciu a montáž systémov EPS ústrední dc 3004 a 3400 výrobcu Detectomat GmbH. Súčasťou
školenia
 je aj stručný popis programovanie ústrední pomocou konfiguračného programu. Výklad je orientovaný na montáž
a skúšky jednot livýchprvkov. Popis funkcie, parametrov, nastavenie a používanie snímačov EPS pre LOOP 3000. 
Popis funkcie a nastavenia ústredne 3004 a 3400. Možnosti programového nastavenia a servisu.
Prehľad noriem a vyhlášok dôležitých pre inštaláciu a prevádzkovanie systému EPS.
Školiteľ: 
Ing. Jiří Bartušek, VARIANT plus, s.r.o.

Školenie je bezplatné, počas školenia je účastníkom zabezpečené občerstvenie. Počet miest je obmedzený.


Tešíme sa na možnosť stretnutia s Vami.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok nás prosím neváhajte kontaktovať - radi Vám doplníme všetky potrebné informácie.
tel.: 055 / 622 70 82, mobil: 0911 651 812 / 16

***************************************************************************************

Prehľad školení VARIANT plus

Doporučená literatura:

Základní příručka EPS
Provoz EPS


Naši partneri: